25 juni, 2008

E-valg, nej tak!

Ønsket fra embedsstanden om valgmaskiner eller elektroniske valg går henover hovedet på mig.

Jeg kan ikke forstå, at man forsøger at automatisere netop den del af valgprocessen hvor befolkningen deltager i selve udførelsen af valghandlingen. Hvervet som valgtilforordnet er en af de vigtigste dele af valg processen, de udfører de vigtigste opgaver og gør dem til at stole på. Valgtilforordnede udvælges som en repræsentativ skare iblandt medlemmerne af de forskellige partiers vælgerforeninger og udgør derfor et uvildigt værn imod snyd i forbindelse med en valghandling, da det vil være højst usandsynligt at de udvalgte vil kunne finde sammen om en skjult dagsorden.

De valgtilforordnede står for kontrol af valgkort og uddeling af stemmesedler til vælgerne og når afstemningen er slut er det de samme valgtilforordnede der står for optællingen af stemmerne.

Så jeg ved at når jeg afgiver min stemme til et valg så er det mine ligemænd der udfører selve handlingen. Min stemmeseddel og alle andres er igennem så mange hænder og forbi så mange øjne at det vil være højst usandsynligt at der kan forekomme snyd (i større og betydende grad) ved danske valg.

Ligesom de der bliver udtaget til værnepligt, efter aftjent værnepligt, er repræsentanter for militæret og bringer denne institution tættere på den almindelige befolkning, så fungerer vores valgsystem med valgtilforordnede på samme måde ved at gøre valghandlingen gennemskuelig og troværdig.

Udover de ovenførte, efter min mening åbenlyse, fordele ved et manuelt valgsystem så har jeg meget svært ved at se gevinsten ved at gøre valg elektroniske.

Fordelene er som jeg ser det besparelser i mandskab, omkostninger til trykning af stemmesedler og hurtigere sammentælling af resultater. Af disse er der ingen som jeg mener tjener befolkningen.

Hvor store besparelserne reelt er har jeg svært ved at vurdere, men jeg tror ikke det kan være meget, de mennesker der skal bestyre valgmaskinerne er formegentlig dyrere. Sikkerhedsprocedurerne der skal sættes op omkring disse maskiner skal være omfattende og det er ligeledes dyrt.

Hurtig sammentælling af resultat er kun interessant for presse og politikkere.

Samtidig bringer man en ekstra interessent ind i ringen omkring vores valg nemlig leverandørerne af maskinerne og jeg gætter på at deres fremmeste formål er at penge og ikke har helt de samme interesser som befolkning i at afholde en ordentlig, fair og gennemskuelig valghandling - men det er jo nok svært at dokumentere.

Hertil kommer at bringe teknologi ind i valghandlingen nødvendigvis må distancere den fra den almindelige borger, da langt de fleste ikke vil være i stand til at sikre sig at maskinerne rent faktisk sammentæller stemmerne korrekt og garanterer stemmerne bliver afgivet anonymt. Kravene til de eventuelle danske valgmaskiner er vist ikke engang at de skal være open source, så ikke engang den del af befolkningen der ville kunne gennemskue maskinernes funktion kan få lov til dette. Her bliver det i sidste ende et spørgsmål om at befolkningen må stole på staten eller kommunen som står for programmeringen og sikringen af disse maskiner.

Det er en kompliceret opgave at lave en sikker valgmaskine der samtidig garanterer anonymitet og hvor det sammentalte resultat kan eftergåes og kontrolleres, det er ikke bare en triviel IT opgave.

Nej, jeg har det ret godt med at vores valg er manuelle, hvor man sætter et anonymt kryds på en stemmeseddel udleveret af ligemænd, resultatet sammentælles af samme ligemænd og der findes faktisk en mulighed for at eftergå resultatet fordi stemmesedlerne er det fysiske bevis for de faktiske afgivne stemmer.

Derfor er jeg ubeskrivelig glad for at Karen Jespersen i dag har afvist at lade en række kommuner holde elektroniske valg ved næste kommunalvalg, det kan dog se ud som om det kun er en stakket frist, men det giver dog mere tid til at forhindre denne underlige konstruktion som ikke er til samfundets bedste.

Teknologi kan bruges til at løse mange af vores problemer og gøre vores liv og hverdag lettere, men i nogle tilfælde er der andre og vigtigere mål end at tingene skal være lette.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar