27 januar, 2005

IT politisk valgmøde

SSLUG har endnu engang i forbindelse med folketingsvalg arrangeret et valgmøde helliget IT politik, denne gang tirsdag d. 25. januar kl. 17-20 på ITU.

Kandidatpanelet til SSLUGs IT politiske valgmøde

På valgmødet, under sidste valgkamp var fremmødet af kandidater for partierne noget svagt, men jeg blev positivt overrasket over at fremmødet denne gang. Alle partier havde sendt kandidater, hvilket cirka er en fordobling fra sidste gang og vel kan tolkes som; at IT i løbet af de sidste 4 års tid er blevet en vigtigere del af samfundet.

Da det her er IT er der selvfølgelig lyd, video og billeder fra valgmødet.

Partiernes kandidaterne var (som de sad i panelet):

 • V - Ulrik Kragh
 • DF - C.C. Ebbesen
 • R - Morten Helveg Petersen
 • CD - Christian Hesselbjerg
 • SF - Anne Grete Holmsgaard
 • A - Mette Reissmann
 • KD - Nikolaj Feldbech
 • M - Thomas Ammitzbøll-Bach
 • Enh. - Thomas Stein
 • K - Christian Rovsing (stand-in for Pia Christmas-Møller)

Det var dog skuffende at et sådan valgmøde ikke kan trække flere vælgere - næste gang må vi alle sørge for at venner og bekendte bliver gjort opmærksomme på at valgmødet afholdes og sørge for at de deltager. At fremmødet ikke var større kan måske også blot være et symptom af tiden, men så gælder det stadig, at vi må hive fat i venner og bekendte næste gang.

Først fik alle kandidater lov til at præsentere sig og deres parti med forkus på IT politik. Der var sørget for avanceret tidskontrol så alle deltagere kunne følge med i, at alle kandidater fik mulighed for at få den samme mængde taletid. Denne første runde tog cirka en times tid.

Efter en kort pause begyndte så spørgerunden fra vælgerne. Der blev stillet mange spørgsmål, bl.a. om et problem i lejeloven der hindrer udbredelsen af bolignet, green-card ordningen, midler til forskning og fildeling. Men det emne der var størst fokus på fra vælgerne var problemerne omkring lovgivning om software patententer. Det man bedst kan konkludere, er at der blandt politkerne er nogle misforståelser/manglende viden omkring dette emne og om hvorfor software patenter er så problematiske.

Spørgsmålene blev besvaret seriøst og nogle gange ganske underholdende. Forskellene mellem partierne blev blotlagt og det er jo hele formålet med et valgmøde. Spørgerunden tog 5 kvarter og efterfølgende fik hver enkelt kandidat lov til at runde af. Kandidaternes endelige tidsforbrug.

Under mødet tog jeg enkelte noter på min telefon og dem har jeg listet nedenfor, de er dog på ingen møde udtryk for de vigtigste emner der blev diskuteret, men blot enkelte observationer som jeg bed mærke i og havde tid til at skrive ned.

 • Det blev gjort klart af Morten Helveg Petersen at en VKR regering ikke bliver aktuel efter et valg.
 • Det var rigtig interessant at K havde sendt Christian Rovsing, han har praktisk erfaring med patenter fra sit arbejde og kunne klarlægge hvilken betydning patenter har for at kunne skabe en produktiv forretning. Men det var dog desværre åbenlyst, at også han havde problemer med at forstå forskellen på "fysiske" patenter og software patenter - men det var rart med den nuancerede debat Rovsings kommentarer gav grundlag til.
 • Thomas Ammitzbøll-Bach sammenlignede fildelere med fortidens krybskytter. Krybskytteri var selvfølgelig ulovligt og der blev brugt mange kræfter og midler på at komme krybskytterne til livs. Men problemet var i bund og grund ikke krybskytteri men problemer i det daværende samfund der fremtvang krybskytter.
 • Venstre levede op til sloganet og Ulrik Kragh havde under debaten fat i Christian Rovsing og Anne Grete Holmsgaard og de lovede at ville tage fat i Bendt Bendtsen for at sikre, at han har forstået komplikationerne ved at sige ja til software patenter ved ministerrådsmødet på fredag.
 • Mange gange blev spørgsmålene besvaret ud fra et noget snæversynet blik på hvad den nuværende lovgivning siger. Der var manglende forståelse blandt nogle kandidater for at mange af de problemer man støder på mht. IT og lovgivning bunder i at den nuværende lovgivning mange gange er skrevet til den fysiske verden og at IT samfundets byder på mange nye muligheder, som der aldrig har været tænkt på, da man skrev mange af de nuværende love.

En på alle måder god måde at tilbringe nogle timer en tirsdag aften og kudus til SSLUG for endnu en gang at påtage sig ansvaret og arbejdet med at arrangere et sådan møde

Og som flere kandidater gav udtryk for, så var det fantastisk at diskutere noget andet end børne og ældre politik i valgkampen. Og jeg kan, som vælger, så absolut tilslutte mig dette.

Besøg Venstres hjemmeside

26 januar, 2005

Sikkerhed

I forbindelse med at vi i andelsboligforeningen Århus-/Jelligegade har fået fælles internet forbindelse har jeg skrevet nedenstående indlæg om at sikre sin computer. Da jeg af og til får spørgsmål om dette emne har jeg valgt også at offentliggøre indlæget her.

Når man har en computer der er forbundet til internettet er det nødvendigt at sikre sin computer - både for sin egen, men ikke mindst for vores alle sammens skyld.

Opgaven at beskytte sin computer består af 4 obligatoriske programmer som skal være installeret og sat korrekt op.

 1. Firewall, der beskytter for uatoriseret adgang til din computere udefra.
 2. Antivirus, der beskytter computerens programmer og filer fra at blive inficeret af virus.
 3. Beskyttelse mod spyware.
 4. Bruge sikrere programmer istedet for programmer man ved har sikkerhedsproblemer.

Producenter som Bullguard, Norton og McAfee har produkter der kan tage sig af 3 første punkter, men fælles for disse er at de koster penge.

Men, der findes heldigvis også gode gratis programmer til at løse disse opgaver og jeg vil nedenfor beskrive nogle af disse.

Firewall

Den seneste version af Microsoft XP med Service Pack 2 har en simpel indbygget firewall som faktisk kan klare denne del. Men man kan installere andre produkter for at opnå endnu højere sikkerhed.
 • Kerio Personal Firewall, denne har jeg med success mange steder. Har vundet mange test af effektivitet og brugervenlighed.
 • ZoneAlarm, nok den mest kendte af de gratis personlige firewalls og er også et godt bud.

Anti-virus

Jeg vil kun nævne AVG Antivirus som jeg har haft gode erfaringer med. Den er gratis og bliver opdateret meget regelmæssigt.

Anti-spyware

Dette punkt er en smule sværere at give et fuldstændigt bud på hvordan man beskytter sig, men hvis man er godt beskyttet i de 2 første punkter (og til dels punkt 4) så er spyware problemet ikke så stort.

Men man bør have programmer til at fjerne spyware installeret og køre disse af og til så der kan blive ryddet op, nedenfor er ekspempler nogle af disse.

Fælles for disse programmer er at de skal startes manuelt af og til og at de supplerer hinanden - altså er det ikke nok med et.

Anti-spyware programmer bør køres en gang om ugen.

 • Ad-Aware, det mest kendte og mest effektive af anti-spyware programmerne.
 • Spybot S&D, supplerer Ad-aware og kan fjerne noget spyware som Ad-aware ikke kan.

Sikkere programmer

Microsoft har igennem lang tid haft problemer med at levere sikre programmer til at gå på internettet med, dette gælder både for Internet Explorer, Outlook Express og Outlook. Det skal dog siges at de har skærpet fokus på sikkerhedsproblemerne og arbejdet hårdt på at løse dem.

Get Firefox! Get Thunderbird
Men der findes frie og gratis alternativer til disse produkter. Nogle vil endda mene at disse frie og gratis programmer er Microsofts programmer overlegne, jeg vil nævne et par alternativer.
 • Mozilla Firefox er et alternativ til Internet Explorer, har en masse features som er unik for denne browser. Jeg vil senere lave en mere udførlig beskrivelse af Firefox - for der er ingen grund til at bruge andet.
 • Mozilla Thunderbird er som Firefox et Mozilla projekt og erstatter Outlook Express eller Outlook.
 • Opera en browser der har mange af de gode takter fra Firefox, men i gratis udgaven er man tvunget til at få leveret reklamer i toolbaren. Men ellers et værdigt alternativ. Dem med avancerede mobil telefoner benytter måske allerede Opera som browser, uden at vide det.

Trådløst netværk

I forbindelse med at vi i andelsboligforeningen Århus-/Jelligegade har fået fælles internet forbindelse har jeg skrevet nedenstående indlæg omkring trådløse netværk. Da jeg af og til får spørgsmål om dette emne har jeg valgt også at offentliggøre indlæget her.

I forbindelse med det nye internet er der Der er nok en del af jer der overvejer eller allerede har valgt at ville køre trådløst netværk (også kaldet WiFi) i jeres lejligheder. Jeg vil i den forbindelse give forsøge at give et par tips.

Et trådløst internet giver jo en del fordele, man behøver ikke at trække kabler i lejligheden og hvis man har en bærbar computer tilfører det ekstra værdi at kunne bevæge sig rundt og arbejde hvor man vil.

Men det er vigtigt at sikre sig. Som de fleste har bemærket var der for et stykke tid siden meget fokus på sikring (eller mangel på samme) i den danske presse og med rette. I et delt netværk er det endnu vigtigere at alle tager deres ansvar alvorligt - det er vigtigt at sikre sig selv og dermed også sine naboer.

Jeg har fundet denne artikel i ComON og den er en god gennemgang af de ting man skal gøre for at sikre sig. Kvaliteten af PDF'en er desværre ikke alt for god, men jeg håber at I kan læse den - har dog selv haft success med at skrive den ud på et A4 ark.

For at komme i gang med trådløst netværk skal man have 2 komponenter:

 • Trådløst Access Point - det er denne komponent der skaber det trådløse internet. (Eksempelvis: Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54G)
 • Trådløst netkort - det er denne komponent der skal installeres i computeren der skal på det trådløse netværk, hvis man har flere computere skal de alle have et sådan trådløst netkort.

  Der er flere måder et sådan netkort kan installeres på, f.eks. via USB (eksternt), PCI (internt) og PCCARD (bærbare). Hvilken der passer bedst hos jer må I selv finde ud af, men jeg har forsøgt at indikere forskellen mellem de forskellige typer kort.

  USB kan bruges både på stationære og bærbare computere og kan måske være den bedste løsning hos de fleste da man let kan flytte den mellem computere og ikke skal åbne sin computer for at installere netkortet. Ulempen er dog at man har en ekstra ekstern kasse forbundet til computeren, det har dog ikke stor betydning ved stationære computere. (Eksempel: Linksys WUSB54G).

  Hvis man har en bærbar vil jeg dog anbefale et PC-CARD (hedder også PCMCIA nogle steder) da det er let at installere og ikke fylder meget efter installation. (Eksempel: Linksys WPC54G).

  Hvis man har en stationær computer kan man også vælge at installere et PCI kort, det kræver dog at man skal åbne computeren for at installere kortet. (Eksempel: Linksys WMP54G).

Jeg har i det ovenstående kun refereret til Linksys produkter hvilket kun er et udtryk for at det er de produkter jeg personligt har mest erfaring med. Men jeg har også haft gode erfaringer med produkter fra eksempelvis D-Link og 3Com, men det vil være for omstændeligt at finde links til alle produkter. Der er mange der leverer komponenter til trådløse netværk, så snak med jeres bekendte eller med personalet i butikken hvor I vælger at købe.

22 januar, 2005

Billedrevy 2004 fra min SE P800

Jeg har for nylig ryddet op på min telefon og måtte erkende at jeg har taget mange billeder af steder jeg har været og mennesker jeg har mødt.

Og hvad er mere oplagt end at bruge min blog til at præsentere disse for alle der er interesserede. Samtidig var det en mulighed for at lege lidt med Picasa.

Som skrevet så er det en bunke billeder jeg har taget med min telefon igennem det sidste års tid.

Forår

Ænderne nyder også en af de første rigtige forårsdage, nyd det bare indtil september.

Ænder ved Kastellet

N.C. & Ingas sølvbryllup

Et par fantastiske dage i Skive, vi boede på campingpladsen nedenfor min farfars gård Marienlyst. Den er nu en produktionshøjskole.

Udsigten fra campingpladsen

Marienlyst

Teesen Cup

Dette billede er taget fra balkonnen i klubhuset på Bornohlm.

Solvej

Pia og Kristians bryllup

Fantastisk aften.

Brudeparret dagen før - Thomas med bøjle

Mary og Frederiks bryllup

Militærparaden for Mary og Frederik var en oplevelse og det lykkedes mig at være det både til generalprøve og på dagen.

Kongeskibet - Mary og Frederik - Sergent Dupont - Dannebrog

Grundlovsdag

En dejlig tradition at bruge Grundlovsdag ude på Roskilde fjord og i år var vejret med os - eneste problem var at der ingen vind var og derfor kom vi en anelse for sent tilbage til Herslev havn.

Jesper, Lars, Ulrik og Kristian

En anelse overbelyst, samme besætning

Puttgarden-Gedser

På tur med Mette for at hente forsyninger til festivallen, højt solskin som selvfølgelig skal nydes på soldækket.

Sol på dækket

Roskilde Festival

Hvad kan gå galt når nogle af de mennesker man holder mest af mødes til Danmarks største fest i Roskilde - så vi kan komme hjem og bade.

I år lancerede vi vores gule "Ryd Christiania" t-shirts og de vakte megen begejstring og hos enkelte noget der må betegnes som det modsatte.

En flink person har henledt min opmærksomhed på Ryd Christiania sangen, som absolut er hørværdig og kan bringe et smil på læben.

Afslapning i lejren.

Kampen om den gode plads er vundet og lejren næsten på plads

EM 2004

Teesen Cup masters medlemmerne mødes normalt normalt til god mad hos Caretaker når der er landsholdsfodbold - og selvfølgelig er EM ingen undtagelse.

Danmark - Bulgarien

Danmark - Italien

Danmark - Sverige

Nationalsangen

En hyggelig dag i Fælledparken

Mai-Britt blev færdig, tillykke og tak for en hyggelig dag i Fælledparken - i baggrunden bankede Karnevallet.

Fælledparken

Om lidt skal der spilles kroket

Samba

M/S SKAT

Bliver altid lige imponeret over denne båd når den ligger i Københavns Havn.

Amalienhaven, M/S SKAT og Operaen

Stævn

Agter

Østerbrogade

Når man står og keder sig foran Park Bio kan man altid tage et billede og her er det så.

Østerbrogade

Mikkels polterabend

En meeeeget våd dag, på alle måder.

Legepladsen

Mikkel og hans bankrådgiver

2 rum, 1 billede

M&M bryllup

Måske det billede jeg er mest tilfreds med at have taget i hele 2004 - næsten alle vikinger med valkyrier samlet.

Vikinger i pænt tøj

Pernille og Claus' nye

Tillykke endnu engang og velkommen Mikkel.

Claus og Mikkel

Fælledparken

En tilfældig aften i Fælledparken

Pavillonen i Fælledparken

Jeppe 30 år

Fødselsdagsfest på Bornholm og der har de gang i den store peberkværn.

Tillykke Jeppe

Nødlanding i Århusgade

Det lokale overskudslager benyttede en periode med stillads foran deres butik til at lave en lille happening; en faldskærmsudspringer der landet i stilladset.

Dukke iført faldskærm

Susegården

450+ patroner skydt og næææsten lige så lerduer ramt på Susegården.

Der skydes

Peter - Tom

Gefionspringvandet

Gefionspringvandet har været tørlagt i nogle år for at blive gjort tæt. Jeg var så heldig at se den første dag der var vand på igen.

Et par dage senere kom jeg forbi om aftenen og det er et imponerende springvand når der er lys på.

Simon & Garfunkel

Alt hvad der skal skrives er allerede skrevet.

Folk på vej hjem

Legender på scenen

Kulturnat i København

En dejlig aften (Kulturnatten), en anelse hektisk fordi vi aldrig fik lavet en plan - det gør vi til næste år.

Springvandet i Amaliehaven - fyrværkeri på Bryggen - Metroen - Mette og Lars

Faithless i K.B. Hallen

Som altid en stor oplevelse at se Faithless live, som skrevet tidligere må de snart udgive en live CD - jeg er blevet oplyst at de har udgivet nogle fan/bootleg agtige singler med live optagelser, så mon ikke det kommer snart.

Sister Bliss & Maxi Jazz på scenen - den er god nok, det er dem.

Sting

Endnu en stor oplevelse - musik skal ikke downloades det skal opleves live.

Kun en enkelt legende på scenen