27 januar, 2005

IT politisk valgmøde

SSLUG har endnu engang i forbindelse med folketingsvalg arrangeret et valgmøde helliget IT politik, denne gang tirsdag d. 25. januar kl. 17-20 på ITU.

Kandidatpanelet til SSLUGs IT politiske valgmøde

På valgmødet, under sidste valgkamp var fremmødet af kandidater for partierne noget svagt, men jeg blev positivt overrasket over at fremmødet denne gang. Alle partier havde sendt kandidater, hvilket cirka er en fordobling fra sidste gang og vel kan tolkes som; at IT i løbet af de sidste 4 års tid er blevet en vigtigere del af samfundet.

Da det her er IT er der selvfølgelig lyd, video og billeder fra valgmødet.

Partiernes kandidaterne var (som de sad i panelet):

 • V - Ulrik Kragh
 • DF - C.C. Ebbesen
 • R - Morten Helveg Petersen
 • CD - Christian Hesselbjerg
 • SF - Anne Grete Holmsgaard
 • A - Mette Reissmann
 • KD - Nikolaj Feldbech
 • M - Thomas Ammitzbøll-Bach
 • Enh. - Thomas Stein
 • K - Christian Rovsing (stand-in for Pia Christmas-Møller)

Det var dog skuffende at et sådan valgmøde ikke kan trække flere vælgere - næste gang må vi alle sørge for at venner og bekendte bliver gjort opmærksomme på at valgmødet afholdes og sørge for at de deltager. At fremmødet ikke var større kan måske også blot være et symptom af tiden, men så gælder det stadig, at vi må hive fat i venner og bekendte næste gang.

Først fik alle kandidater lov til at præsentere sig og deres parti med forkus på IT politik. Der var sørget for avanceret tidskontrol så alle deltagere kunne følge med i, at alle kandidater fik mulighed for at få den samme mængde taletid. Denne første runde tog cirka en times tid.

Efter en kort pause begyndte så spørgerunden fra vælgerne. Der blev stillet mange spørgsmål, bl.a. om et problem i lejeloven der hindrer udbredelsen af bolignet, green-card ordningen, midler til forskning og fildeling. Men det emne der var størst fokus på fra vælgerne var problemerne omkring lovgivning om software patententer. Det man bedst kan konkludere, er at der blandt politkerne er nogle misforståelser/manglende viden omkring dette emne og om hvorfor software patenter er så problematiske.

Spørgsmålene blev besvaret seriøst og nogle gange ganske underholdende. Forskellene mellem partierne blev blotlagt og det er jo hele formålet med et valgmøde. Spørgerunden tog 5 kvarter og efterfølgende fik hver enkelt kandidat lov til at runde af. Kandidaternes endelige tidsforbrug.

Under mødet tog jeg enkelte noter på min telefon og dem har jeg listet nedenfor, de er dog på ingen møde udtryk for de vigtigste emner der blev diskuteret, men blot enkelte observationer som jeg bed mærke i og havde tid til at skrive ned.

 • Det blev gjort klart af Morten Helveg Petersen at en VKR regering ikke bliver aktuel efter et valg.
 • Det var rigtig interessant at K havde sendt Christian Rovsing, han har praktisk erfaring med patenter fra sit arbejde og kunne klarlægge hvilken betydning patenter har for at kunne skabe en produktiv forretning. Men det var dog desværre åbenlyst, at også han havde problemer med at forstå forskellen på "fysiske" patenter og software patenter - men det var rart med den nuancerede debat Rovsings kommentarer gav grundlag til.
 • Thomas Ammitzbøll-Bach sammenlignede fildelere med fortidens krybskytter. Krybskytteri var selvfølgelig ulovligt og der blev brugt mange kræfter og midler på at komme krybskytterne til livs. Men problemet var i bund og grund ikke krybskytteri men problemer i det daværende samfund der fremtvang krybskytter.
 • Venstre levede op til sloganet og Ulrik Kragh havde under debaten fat i Christian Rovsing og Anne Grete Holmsgaard og de lovede at ville tage fat i Bendt Bendtsen for at sikre, at han har forstået komplikationerne ved at sige ja til software patenter ved ministerrådsmødet på fredag.
 • Mange gange blev spørgsmålene besvaret ud fra et noget snæversynet blik på hvad den nuværende lovgivning siger. Der var manglende forståelse blandt nogle kandidater for at mange af de problemer man støder på mht. IT og lovgivning bunder i at den nuværende lovgivning mange gange er skrevet til den fysiske verden og at IT samfundets byder på mange nye muligheder, som der aldrig har været tænkt på, da man skrev mange af de nuværende love.

En på alle måder god måde at tilbringe nogle timer en tirsdag aften og kudus til SSLUG for endnu en gang at påtage sig ansvaret og arbejdet med at arrangere et sådan møde

Og som flere kandidater gav udtryk for, så var det fantastisk at diskutere noget andet end børne og ældre politik i valgkampen. Og jeg kan, som vælger, så absolut tilslutte mig dette.

Besøg Venstres hjemmeside

Ingen kommentarer:

Send en kommentar