15 september, 2007

Sikkerhed fremfor frihed?

Jeg må starte med at citere Benjamin Franklin, selvom det formegentlig er en anden der har sagt følgende:

"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety."

I dag var en dag der bare skulle overståes, den nye terrorlov trådte i kraft og den gør mig frustreret. Ovenstående betragtning om sammenkædningen af frihed og sikkerhed står som en grundpille i min verdensopfattelse.

Det bekymrer mig mere og mere at politikere skal lovgive inden for områder som f.eks. IT hvor de (næsten alle) gang på gang klart viser at de har hverken erfaring eller viden til at tage fornuftige og velovervejede beslutninger. Om man kan forvente at de har den form for viden er måske også for meget forlangt, men det der bekymrer mig er at det virker som om de ikke selv har erkendt dette og derfor ikke inddrager alle relevante parter i deres beslutnings processer og for let lader sig forføre.

At terrorloven ikke kun er en håbløs lov rent IT mæssigt men samtidig overtræder mine og resten af den danske befolknings menneskerettigheder gør det kun meget værre - men værst af alt, så er det mig en gåde at der ikke er meget mere røre omkring dette emne, der er en form for stiltiende accept i befolkningen, hvorfor?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar